Jenjang Jabatan Pangkat dan Golongan Pengawas Perdagangan

Jenjang Jabatan Pangkat dan Golongan Ruang dan Tupoksi Pengawas Perdagangan


Jenjang Jabatan Pangkat dan Golongan Ruang Pengawas Perdagangan. Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan adalah jabatan yang mempunyai tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan pengawasan, penegakan hukum, dan penanganan pengaduan di bidang perdagangan. Pengawas Perdagangan adalah PNS yang diberikan tugas dan ruang lingkup kegiatan untuk melakukan pengawasan, penegakan hukum, dan penanganan pengaduan di bidang perdagangan

 

Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan merupakan jabatan karier PNS. Pengawas Perdagangan berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang perdagangan pada Instansi Pemerintah. Pengawas Perdagangan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional di Bidang Perdagangan.Dalam hal Unit Organisasi dipimpin oleh pejabat fungsional maka Pengawas Perdagangan dapat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat fungsional lain yang memimpin Unit Organisasi.

 

Bagaimana Jenjang Jabatan Pangkat dan Golongan Ruang dan Tupoksi Pengawas Perdagangan ? Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan termasuk dalam klasifikasi/rumpun pengawas kualitas dan keamanan. Jabatan Fungsional Analis Perdagangan merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian.

 

Jenjang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan kategori keahlian terdiri atas:

a. Jabatan Fungsional Analis Perdagangan Ahli Pertama;

b. Jabatan Fungsional Analis Perdagangan Ahli Muda;

c. Jabatan Fungsional Analis Perdagangan Ahli Madya; dan

d. Jabatan Fungsional Analis Perdagangan Ahli Utama.

 

Sedangkan Pangkat dan Golongan Ruang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan kategori keahlian adalah sebagai berikut

a. Jabatan Analis Perdagangan Ahli Pertama meliputi:

1. Jabatan Analis Perdagangan Ahli Pertama pangkat penata muda, golongan ruang III/a; dan

2. Jabatan Analis Perdagangan Ahli Pertama pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Jabatan Analis Perdagangan Ahli Muda meliputi:

1. Jabatan Analis Perdagangan Ahli Muda pangkat penata, golongan ruang III/c; dan

2. Jabatan Analis Perdagangan Ahli Muda pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Jabatan Analis Perdagangan Ahli Madya meliputi:

1. Jabatan Analis Perdagangan Ahli Madya pangkat pembina, golongan ruang IV/a;

2. Jabatan Analis Perdagangan Ahli Madya pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b; dan

3. Jabatan Analis Perdagangan Ahli Madya pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c.

d. Jabatan Analis Perdagangan Ahli Utama meliputi:

1. Jabatan Analis Perdagangan Ahli Utama pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d; dan

2. Jabatan Analis Perdagangan Ahli Utama pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e.

 

Adapun tugas pokok dan fungsi atau Tupoksi Pengawas Perdagangan adalah melakukan kegiatan pengawasan, penegakan hukum, dan penanganan pengaduan di bidang perdagangan. Dalam hal Pengawas Perdagangan melaksanakan tugas penyidikan, Pengawas Perdagangan harus sudah diangkat dan dilantik sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ruang lingkup tugas Pengawas Perdagangan adalah kegiatan perdagangan, barang beredar dan jasa, Metrologi Legal, serta Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas.

 

Tugas Pengawas Perdagangan berdasarkan jenjang jabatan adalah sebagai berikut: 1) Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Pertama aalah melakukan pengawasan dan melaksanakan identifikasi, inventarisasi serta penyiapan bahan dalam rangka, penegakan hukum dan penanganan pengaduan; 2) Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Muda adalah melaksanakan analisis hasil pengawasan, melakukan penegakan hukum dan penanganan pengaduan; 3) Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Madya adalah melaksanakan evaluasi dan menyusun rekomendasi hasil pengawasan, penegakan hukum, dan penanganan pengaduan; 4) Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan Ahli Utama adalah melaksanakan pengembangan metode pengawasan, evaluasi kebijakan dan perumusan rekomendasi strategis yang berdampak nasional


Demikian informasi tentang Jenjang Jabatan Pangkat dan Golongan Ruang dan Tupoksi Pengawas Perdagangan. Semoga ada manfaatnya.= Baca Juga =


No comments

Theme images by mattjeacock. Powered by Blogger.