Jenjang Jabatan Pangkat dan Golongan Penghulu

Jenjang Jabatan Pangkat dan Golongan Jabatan Fungsional Penghulu


Jenjang Jabatan Pangkat dan Golongan Jabatan Fungsional Penghulu. Penghulu adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam. Jabatan Fungsional Penghulu adalah jabatan sebagai pegawai pencatat nikah atau perkawinan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.


Jabatan Fungsional Penghulu termasuk dalam rumpun keagamaan. Penghulu berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang kepenghuluan pada Kementerian Agama. Penghulu merupakan jabatan karier PNS.

 

Bagaimana Jenjang Jabatan Pangkat dan Golongan Jabatan Penghulu ? Jabatan Fungsional Penghulu merupakan Jabatan Fungsional kategori keahlian. Untuk pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk untuk melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam telah ditetapkan Jenjang Jabatan Pangkat dan Golongan Ruang Jabatan Penghulu. Adapun Jenjang Jabatan Fungsional Penghulu dari jenjang terendah sampai dengan jenjang tertinggi, terdiri atas:

a. Penghulu Ahli Pertama;

b. Penghulu Ahli Muda;

c. Penghulu Ahli Madya; dan

d. Penghulu Ahli Utama.

 

Pangkat dan Golongan Jabatan Fungsional Penghulu untuk masing-masing jenjang Jabatan Fungsional Penghulu berdasarkan jumlah Angka Kredit yang ditetapkan Penetapan jenjang Jabatan Fungsional Penghulu ditetapkan berdasarkan Angka Kredit yang diperoleh setelah ditetapkan oleh Pejabat yang Berwenang menetapkan Angka Kredit.

 

Adapun Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Penghulu adalah sebagai berikut

a. Jabatan Jabatan Penghulu Ahli Pertama meliputi:

1. pangkat penata muda, golongan ruang III/a; dan

2. pangkat penata muda tingkat I, golongan ruang III/b.

b. Jabatan Penghulu Ahli Muda meliputi:

1. pangkat penata, golongan ruang III/c; dan

2. pangkat penata tingkat I, golongan ruang III/d.

c. Jabatan Penghulu Ahli Madya meliputi:

1. pangkat pembina, golongan ruang IV/a;

2. pangkat pembina tingkat I, golongan ruang IV/b; dan

3. pangkat pembina utama muda, golongan ruang IV/c.

d. Jabatan Penghulu Ahli Utama meliputi:

1. pangkat pembina utama madya, golongan ruang IV/d; dan

2. pangkat pembina utama, golongan ruang IV/e.


Tugas Jabatan Fungsional Penghulu yaitu melaksanakan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam. Tugas penghulu melakukan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, meliputi perencanaan kegiatan kepenghuluan; pemeriksaan permohonan nikah atau rujuk; bimbingan calon pengantin; pelayanan nikah atau rujuk; dan bimbingan perkawinan. Adapun pengembangan kepenghuluan, meliputi: koordinasi tentang perkawinan dan sosialisasi tentang perkawinan. Sedangkan bimbingan masyarakat Islam, meliputi pembelajaran bimbingan masyarakat Islam dan pembinaan masyarakat Islam.

 

Demikian info tentang Jenjang Jabatan Pangkat dan Golongan Penghulu berdasarkan Permenpan RB Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Jabatan Fungsional Penghulu. Semoga bermanfaat, terima kasih.

 = Baca Juga =


No comments

Theme images by mattjeacock. Powered by Blogger.