CONTOH SMS UCAPAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 2021

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah ditanya tentang ucapan selamat pada hari raya maka beliau menjawab : "Ucapan pada hari raya, di mana sebagian orang mengatakan kepada yang lain jika bertemu setelah shalat Ied : Taqabbalallahu minnaa wa minkum yang artinya : Semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian"

Dan (Ahaalallahu 'alaika), dan sejenisnya, ini telah diriwayatkan dari sekelompok sahabat bahwa mereka mengerjakannya. Dan para imam memberi rukhshah untuk melakukannya seperti Imam Ahmad dan selainnya, akan tetapi Imam Ahmad berkata : Aku tidak pernah memulai mengucapkan selamat kepada seorangpun, namun bila ada orang yang mendahuluiku mengucapkannya maka aku menjawabnya. Yang demikian itu karena menjawab ucapan selamat bukanlah sunnah yang diperintahkan dan tidak pula dilarang. Barangsiapa mengerjakannya maka baginya ada contoh dan siapa yang meninggalkannya baginya juga ada contoh, wallahu a'lam.

Berkata Al Hafidh Ibnu Hajar :

"Dalam "Al Mahamiliyat" dengan isnad yang hasan dari Jubair bin Nufair, ia berkata :

"Artinya : Para sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bila bertemu pada hari raya, maka berkata sebagian mereka kepada yang lainnya : Taqabbalallahu minnaa wa minka (Semoga Allah menerima dari kami dan darimu)".

Ibnu Qudamah dalam "Al-Mughni" (2/259) menyebutkan bahwa Muhammad bin Ziyad berkata : "Aku pernah bersama Abu Umamah Al Bahili dan selainnya dari kalangan sahabat Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam. Mereka bila kembali dari shalat Id berkata sebagiannya kepada sebagian yang lain : Taqabbalallahu minnaa wa minka

Imam Ahmad menyatakan : "Isnad hadits Abu Umamah jayyid (bagus)"

Adapun ucapan selamat : (Kullu 'aamin wa antum bikhair) atau yang semisalnya seperti yang banyak dilakukan manusia, maka ini tertolak tidak diterima, bahkan termasuk perkara yang disinggung dalam firman Allah.

"Artinya : Apakah kalian ingin mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik.?"

Hari raya Idul Fitri merupakan puncak dari pelaksanaan ibadah puasa. Idul Fitri memiliki makna yang berkaitan erat dengan tujuan yang akan dicapai dari kewajiban berpuasa itu sendiri yaitu manusia yang bertaqwa. Kata Id berdasar dari akar kata aada – yauudu yang artinya kembali sedangkan fitri bisa berarti buka puasa untuk makan dan bisa berarti suci. Adapun fitri yang berarti buka puasa berdasarkan akar kata ifthar (sighat mashdar dari aftharo – yufthiru) dan berdasar hadis Rasulullah SAWyang artinya :”Dari Anas bin Malik: Tak sekali pun Nabi Muhammad SAW. Pergi (untuk shalat) pada hari raya Idul Fitri tanpa makan beberapa kurma sebelumnya." Dalam Riwayat lain: "Nabi SAW. Makan kurma dalam jumlah ganjil." (HR Bukhari).Dengan demikian, makna Idul Fitri berdasarkan uraian diatas adalah hari raya dimana umat Islam untuk kembali berbuka atau makan. Oleh karena itulah salah satu sunnah sebelum melaksanakan shalat Idul Fitri adalah makan atau minum walaupun sedikit. Hal ini untuk menunjukkan bahwa hari raya idul fitri 1 syawal itu waktunya berbuka dan haram untuk berpuasa.


Sedangkan kata Fitri yang berarti suci, bersih dari segala dosa, kesalahan, kejelekan, keburukan berdasarkan dari akar kata fathoro-yafthiru dan hadis Rasulullah SAW yang artinya “Barangsiapa yang berpuasa di bulan Ramadhan dengan didasari iman dan semata-mata karena mengharap ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu." (Muttafaq ‘alayh). Barangsiapa yang shalat malam di bulan Ramadhan dengan didasari iman dan semata-mata karena mengharap ridho Allah, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. (Muttafaq ‘alayh) . Dari penjelasan ini dapat disimpulkan pula bahwa Idul Fitri bisa berarti kembalinya kita kepada keadaan suci, atau keterbebasan dari segala dosa dan noda sehingga berada dalam kesucian (fitrah).

Jadi yang dimaksud dengan Idul Fitri berarti kembali kepada asal kejadiannya yang suci dan mengikuti petunjuk Islam yang benar. Bagi ummat Islam yang telah lulus melaksanakan Ibadah puasa di Bulan Ramadhan akan diampuni dosanya sehingga menjadi suci kembali seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan Ibunya. Sebagaimana Sabda Nabi SAW yang Artinya“Setiap bayi dilahirkan dlm keadaan suci.”

UCAPAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 2021
Menyampaikan Ucapan Selama hari raya idul fitri dan permohonan maaf lahir bantin merupakan kebiasaan baik yang perlu terus dipelihara, Ucapan ini bisa disampaikan melalui SMS ucapan selamat hari raya idul fitri, melalui twitter, melalu face book, melalui kartu ucapan selamat idul fitri yang dapat kita kirim melalui pos atau melalui bentuk lainnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, ada banyak media yang yang dapat kita gunakan untuk menyampaikan ucapan selamat idul fitri. Saat ini media sosial yang sedang trend digunakan untuk menyampaikan ucapan selamat idul fitri adalah sms, twitter, dan facebook. Menyampaikan ucapan selamat idul fitri melalui sms, twitter dan facebook selain dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, karena tempat tnggil yang jauh juga biaya yang dibutuhkan relatif lebih murah.

Ucapan selamat hari raya idul fitri 2021 melalui sms, twitter atau facebook perlu terus dijaga dan dipelihara karena selain sebagai wahana menyampaikan prmohonan maaf, wahana silaturahmi, juga sebagai sarana menyebarluaskan siar Islam.Oleh karena itu agar Ucapan Selama Idul fitri dapat bermakna sebaik dipilih kata-kata yang menarik, kata-kata gaul dan lainnya yang sesuai dengan lingkungan pergaulan kita. Namun apapun bentuk dan uraian kata yang disampiakan, penyampaian selamat idul fitri melalui SMS.Twitter atau Facebook wajib mencantumkan kalimat Taqaballahu minna wa minkum, minal aidzin wal faizin mohon maaf lahir serta bathi.


UCAPAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 2021Contoh SMS dan Ucapan Selamat hari raya Idul Fitri 2021

Hati bagai SKRIPSI yang mesti harus diuji, seperti MAKALAH yang tentu banyak salah, seperti KURIKULUM yang harus dimaklum, perlu STRATEGI dan PEMBELAJARAN untuk perbaikan, 
Tanpa SILABUS dan INDIKATOR yang bagus, hati akan kotor. 
Sebagai APERSEPSI menyambut datangnya fitri, disampaikan permohonan maaf dengan KOMPETENSI DASAR menggali makna Taqaballahu minna wa minkum, minal aidzin wal faizin mohon maaf lahir serta bathinContoh SMS dan Ucapan Selamat hari raya Idul Fitri 2021

Apabila idul fitri adalah  lentera, ijinkan buka tabirnya dengan maaf supaya cahayanya menembus jiwa fitrah dari setiap khilaf selamat hari raya idul fitri 1436h. Taqaballahu minna wa minkum, minal aidzin wal faizin mohon maaf lahir serta bathinContoh SMS dan Ucapan Selamat hari raya Idul Fitri 2021
Bilih aya tutur saur nu teu kaukur, reka basa nu pasalia, laku lampah nu teu merenah, wilujeng boboran shiam Taqaballahu minna wa minkum, minal aidzin wal faizin. Neda dihapunten tina samudaya kalepatan lahir sinareng bathin.

Contoh SMS dan Ucapan Selamat hari raya  Idul Fitri 2021
Ya Allah……Perkayalah Saudaraku ini dengan keilmuan. Hiasi hatinya dengan kesabaran. Muliakan wajahnya dengan ketaqwaan. Perindalah fisiknya dengan kesehatan. Serta terimalah amal ibadahnya dengan kelipat gandaan. Karena hanya Engkau Dzat penguasa sekalian alam. Marhaban Ya Ramadhan,,,,,,,, Taqaballahu minna wa minkum Mohon maaf lahir dan bathin…..

Contoh SMS dan Ucapan Selamat Idul Fitri 2021
Sebelum saat takbir bergema sebelum saat ajal menjemput sebelum saat jaringan over load izinkan kami menyampaikan Taqaballahu minna wa minkummemohon, minal aidzin wal faizin mohon maaf lahir serta bathin

UCAPAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 2021

Contoh SMS dan Ucapan Selamat hari raya Idul Fitri 2016 M 1437 H
Niti wanci nu mustari , ninggang mangsa nusampurna , dina Idul Fitri anu ieu.. hayu urang sami-sami ngabersihkeun rereged ati.. tina khilaf sinareng dosa.. Wilujeung Boboran Syiam 1436H. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum. Neda dihapunten tina samudaya kalepatan lahir sinareng bathin

Contoh SMS dan Ucapan Selamat hari raya Idul Fitri 2016 M 1437 H
Walau hati `gak sebening xl serta secerah mentari. banyak khilaf yang bikin fren kecewa, oleh karena itu sebelum saat takbir bergema, sebelum saat ajal menjemput, sebelum saat jaringan over load  kuminta simpati-mu untuk bebas-kan diri dari roaming dosa, taqaballahu minna wa minkum, minal aidzin wal faizin mohon maaf lahir serta bathin

Contoh SMS dan Ucapan Selamat hari raya Idul Fitri 2016 M 1436 H
Bila ada langkah membekas lara. Ada kata merangkai dusta. Ada tingkah menoreh luka. Mohon maaf lahir dan bathin. Selamat hari raya Idul Fitri 1436 H.

Contoh SMS dan Ucapan Selamat hari raya  Idul Fitri 2016 M 1437 H
Batin nu usik nyaliksik diri, bilih kasabit kaciwit ati, karumpak ungkara basa, kadudut kalindu qalbu,mugia rido galih jembar pangampura tina samudayaning kalepatan. wilujeng boboran shiam 1436 H. Taqqobalallahu minna wa minkum. Hapunten samudaya kalepatan.

UCAPAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 2016 M 1437 H

Contoh SMS dan Ucapan Selamat Idul Fitri 2016 M 1437 H
Perkayalah Saudaraku ini dengan keilmuan Hiasi hatinya dengan kesabaran. Muliakan wajahnya dengan ketaqwaan. Perindalah fisiknya dengan kesehatan. Terimalah amal ibadahnya dengan berlipat ganda Karena hanya Engkau Dzat penguasa sekalian alam. Marhaban Ya Ramadhan,,,,,,,, taqaballahu minna wa minkum, minal aidzin wal faizin mohon maaf lahir serta bathin…..
Weninggalih nu dipamrih, jembar panalar nu diteda, kana laku nu teu luyu, kana lampah nu sulaya.. Wilujeng boboran shiam 1436 H. Taqqobalallahu minna wa minkum, Shiyamana wa shiyamakum. Hapunten samudaya kalepatan.

Contoh SMS dan Ucapan Selamat hari raya Idul Fitri 2016 M 1437 H
Mata dapat salah tengok kuping dapat salah dengar mulut dapat salah bicara, hati dapat salah sangka di hari yang fitri ini mohon maaf lahir serta bathin, selamat iedul fitri 1436 H. Taqaballahu minna wa minkum, minal aidzin wal faizin, mohon maaf lahir serta bathin


Contoh SMS dan Ucapan Selamat hari raya Idul Fitri 2016 M 1437 H
Sayup terdengar takbir berkumandang, Tanda Ramadhan akan lewat, Ampunan diharap, barokah didapat. Taqobalallahu minna wa minkum.  Mohon maaf lahir dan bathin

Contoh SMS dan Ucapan Selamat hari raya Idul Fitri 2016 M 1437 H
Apabila ada langkah membekas lara ada kata merangkai dusta ada tingkah menoreh luka, izinku  mohon maaf lahir serta bathin selamat hari raya idul fitri 1437 taqobalallahu minna wa minkum. mohon maaf lahir serta bathin

Contoh SMS dan Ucapan Selamat hari raya  Idul Fitri 2016 M 1437 H
Untuk lisan yang tidak terjaga untuk janji yang terabaikan untuk hati yang berprasangka untuk sikap yang menyakitkan dihari yang fitri ini, dengan tulus hati ku sampaikan permohonan maaf lahir & bathin. Taqaballahu minna wa minkum, minal aidzin wal faizin mohon maaf lahir serta bathin

Contoh SMS dan Ucapan Selamat hari raya Idul Fitri 2016 M 1437 H
Andai tangan tidak kuasa menjabat sekurang-kurangnya kata tetap bias terungkap setulus hati mengucapkan selamat idul fitri, mohon maaf lahir & batin ridho allah serta barokahnya menyertai hambanya yang saling ucapkan maaf serta berikan maaf Taqaballahu minna wa minkum, minal aidzin wal faizin. Selamat hari raya idul fitri 1437 h 

Ucapan Selamat hari raya Idul Fitri 2016 M 1437 H
Bila langkahku membekas lara, kataku merangkai dusta ; lakuku menorah luka ; dari jeritan lubuk bathinku dengan ketulusan hatiku komohonkan maaf lahir bathinku taqobalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin mohon maaf lahir serta bathin selamat hari raya idul fitri 1 syawal 1437 H

UCAPAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 2016 M 1437 H

Contoh SMS dan Ucapan Selamat Idul Fitri 2016 M 1437 H
Bulan ramadhan sudah berlalu serta hari kemenangan sudah datang karenanya mari kita bersihkan hati serta jiwa kita dari gelimang dosa..taqaballahu minna wa minkum, minal aidzin wal faizin mohon maaf lahir serta bathin

Contoh SMS dan Ucapan Selamat Idul Fitri 2016 M 1437 H
Tuk menyambut ramadhan berlalu dengan jiwa bersih membalut kalbu, dengan kerendahan hati kumohon diberi maaf yang suci, selamat idul fitri 1437 H H taqaballahu minna wa minkum, minal aidzin wal faizin mohon maaf lahir serta bathin

Contoh SMS dan Ucapan Selamat Idul Fitri 2016 M 1437 H
Tina weningna ati nu surti, tina mumunggang rasa nu ageung rumasa, bilih aya tutur saur nu teu kaukur, aya lampah nu teu merenah, tur lisan nu ngaraheutkeun manah, neda pangapunten lahir tumekaning batin, mugi luntur qolbu jembar pangampura. Wilujeng boboran siam 1436 H. Taqobalallohu mina waminkum syiamana wasiamakum, minal ‘aidin walfaizin.

Contoh SMS dan Ucapan Selamat Idul Fitri 2016 M 1437 H
Ku ingin tanamkan benih suci dihatimu, kusiram dan kurawat agar tumbuh sampai berbunga, kupetik dan kurendam menjadi air bunga yang meniru wangi surga, lalu kubasuh hatimu tuk meluluhkan khilafku dan menggantinya dengan aroma wangi ketulusan untuk memaafkanku.   Taqaballahu minna wa minkum, minal aidzin wal faizin mohon maaf lahir serta bathin

Contoh SMS dan Ucapan Selamat Idul Fitri 2016 M 1437 H
Mata terkadang salah lihat mulut terkadang salah mengucap hati terkadang salah menduga dengan kemauan tulus suci dengan ikhlas mohon maaf lahir serta bathin, semoga kesucian hati bukan sekedar untuk idul fitri. Taqaballahu minna wa minkum, minal aidzin wal faizin mohon maaf lahir serta bathin. Selamat idul fitri 1437 H.

Contoh SMS dan Ucapan Selamat hari raya  Idul Fitri 2016 M 1437 H
Bilih aya tutur saur nu teu kaukur anu matak ngarahetkeun kana manah,  reka basa nu pasalia, laku lampah nu teu merenah, nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kalepatan lahir sinareng bathin. Taqaballahu minna wa minkum. Wilujeng boboran syiam 1436 H.

Contoh Ucapan atau SMS Selamat hari raya Idul Fitri 1437 2016 M
Bila Salah' Kata Terucap
Bila Hati Tegores Sikap
Angkuhku Akan Dirimu
Semoga Pintu Maafmu Slalu Terbuka
Dari Hati Yang Tulus Membasuh Diri
Minal Aidin Walfaizin ( Mohon Maaf lahir batin)

Contoh Ucapan atau SMS Selamat hari raya  Idul Fitri 1436 2015 M

Jika jiwa tinggalkan badan

maka nafas berhembus pergi

jika hadir bulan ramadhan

maka mari sucikan diri

met hari raya idul fitri..

mohon maaf lahir dan bathin..
Orang yang paling mulia adalah
Orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain
Bersihkan diri, sucikan hati Di hari yang Fitri ini.

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1437 2016 M

Harta paling berharga adalah sabar.

Teman paling setia adalah amal.

Ibadah paling indah adalah ikhlas.

Identitas paling tinggi adalah adalah iman.

Pekerjaan paling berat adalah memaafkan.

Mohon maaf atas segala khilaf

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1437 2016 M
terkadang cinta, membuat orang berubah total.
terkadang cinta juga membuat orang jadi sakit hati.
mungkin terucap kata2 maniz. terkadang berujung pedih.
maaf hatiku bila hatimu tersinggung dari kata2 ku.
met lebaran ya.


Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1437 2016 M

Orang ganteng orang jelek.

gue ganteng elo jelek.

lebaran dah dateng

so maafin gw jek

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1437 2016 M
ti4da kaTa seindah ziQir,
tiAda h4ri seindah h4ri yG fitri ni,
izinkan k2 tangan bersimpuh maAf,
4tas lisan yG tak terjaga,
janji yG terabaikan,
hati yG berprasangka, &
sik4p yG pernah mnYakitkan.
Minal Aidin Walfaizin,moHon maAf lahir dan b4Thin

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1437 2016 M

Bila Idul Fitri adalah lentera,

izinkan membuka tabirnya dengan maaf,

agar cahayanya menembus jiwa fitrah dari tiap khilaf

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437H 2016 M

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1437 2016 M
Manusia akan segera kembali ke fitrah masing2,
fitrah adalah ide bawaan sejak lahir,
ide bawaan tersebut adalah Laa ilaha
Illallah mari sucikan hati kita kembali kepada tauhid.

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1437 2016 M

jika jemari tak mampu berjabat,

saat batin kotor ini rindu, akan keikhlasan maaf..

hanya lewat pesan ini,

jemariku bsilaturahmi,

Minalaidzinwalfaidzin

Mohon maaf lahir batin..

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1437  2016 M
Kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi,
kalau tidak ada sumur, mandi aja di kamar mandi.
Kalau ada khilaf/dosa yang ku perbuat, baik di sengaja maupun tidak, mohon dimaapin yaa..
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1436 H. Mohon Maaf Lahir dan Bathin.

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1437  2016 M

Apabila ada langkah yang membekas lara,..

Apabila ada kata yang merangkai dusta,

dan ada tingkah yang pernah menoreh luka

dibulan ampunan ini mahon dibukakan pintu maaaf Sedalam2nya

Selamat Idul Fitri - MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1437  2016 M
Ramadhan membasuh hati yang berjelaga
Saatnya meraih rahmat dan ampunan-Nya
Untuk lisan dan sikap yang tak terjaga
Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.


Walau Hati `gak sebening XL dan secerah MENTARI.

Banyak khilaf yang buat FREN kecewa,

kuminta SIMPATI-mu untuk BEBASkan diri dari ROAMING dosa,

Sayup terdengar takbir berkumandang
Tanda Ramadhan akan lewat
Ampunan diharap, barokah didapat
Taqobalallahu minna wa minkum
Mohon maaf lahir dan bathin

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1437 2016 M

Bila ada langkah membekas lara

Ada kata merangkai dusta

Ada tingkah menoreh luka

Mohon maaf lahir dan bathin

Selamat hari raya Idul Fitri 1436 H

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1437 2016 M
Ketupat udah dipotong
Opor udah dibikin
Nastar udah dimeja
Kacang udah digaremin
Gak afdhol kalo gak Minal Aidin wal Faizin
Taqobalallahu minna wa minkum

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M

Sebelum takbir berkumandang

Sebelum ajal menjemput

Sebelum jaringan over load

Ijinkan kami memohon maaf lahir dan bathin

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M
The holy and beautiful Syawal will come soon
There is no word proper to welcome it
Except the word of pray and forgiveness
My Majesty if you forgive all my fault
And hope your worship accepted by Allah The God of Merciful and the Beneficent

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M

buah durian dikerat-kerat,keratnya pakai tali

kawan makan ketupat,ketupat yang wangi

ayo kawan berjabat erat,eratkan tali silahturahmi.

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M
opor ayam tape ragi
kue nastar kue betawi
mpo aye org awam,aye mohon dimengerti
klo aye sempat kasar atawe berani...mohon diampuni

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M

sunset ramadhan beranjak pergi

berganti fajar syawal di pagi hari.

membawa cahaya kedamaian di penghujung ramadhan.

menebar berkah di hari kemenangan.

Met Idul Fitri 1436 H

Mohon maaf lahir dan bathin buat semua sdra q di Indonesia

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M
Bulan Ramadhan telah berlalu
Dan hari Kemenangan telah datang
Untuk itu mari kita bersihkan hati dan jiwa kita
Dari gelimang dosa
Mohon Maaf Lahir dan Bathin

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M

Berbuat khilaf adalah sifat

Meminta maaf adalah kewajiban

Dan kembalinya Fitrah adalah tujuan

MOHON MAAF LAHIR DAN BATHIN

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M
Ramadhan telah surut
Hari yang Fitri telah terbit
Maaf kumohonkan
Agar hati bersih dari dosa
Minal Aidin wal Faizin

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M

Lets write all the mistakes down in the sand

And let the wind of forgiveness erase it away

Happy Idul Fitri, Minal Aidin wal Faizin

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M
MATA kadang salah melihat
MULUT kadang salah mengucap
HATI kadang salah menduga
Dengan niat tulus suci dengan ikhlas
Mohon Maaf Lahir dan Bathin

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M
Mawar Berseri Dipagi Hari
Pancaran Putihnya Menyapa Nurani
Sms Dikirim Pengganti Diri
Selamat Idul Fitri
Mohon Maaf Lahir Bathin

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M
Misiii…
Mau minta maap nih!
Klo ada salah kata, salah sikap,
gak bales sms, gak ngangkat telpon,
Maapin yah!
Slamat hari raya idul fitri!

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M
Melati semerbak harum mewangi,
Sebagai penghias di Hari fitri,
SMS ini hadir pengganti diri,
Ulurkan tangan silaturahmi.
Selamat Idul Fitri

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M
Walopun operator sibuk n’ sms pending terus,
Kami sekeluarga tetap kekeuh mengucapkan
Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir Dan batin

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M
Satukan tangan,satukan hati
Itulah indahnya silaturahmi
Di Hari kemenangan Kita padukan
Keikhlasan untuk saling memaafkan
Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H
Mohon Maaf Lahir Batin

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M
Hari ini saat ummat muslim berharap kembali fitri
Hari ini saat Allah membuka selebar2nya pintu Pahala
Hanya maafmu saudaraku yang membawa aku kesana
Membawa aku menjadi fitri dan meraih berkah pahala - NYA

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M
Kaki kandang salah langkah,
bibir kadang salah ucap,
hati kadang salah sangka,
janji kadang terlupakan.
Di Idul Fitri ini mari kita hapus smua dosa.
Minal Aidin wal Faidzin..

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M
Lebaran makan ketupat, ketupat dipotong jadi 4.
Bertemu kita tak sempat, kata maaf q kirim cepat.
Minal Aidin wal Faidzin. Idul Fitri 1436 H 2015 M

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M

Apabila ada langkah membekas lara

ada kata merangkai dusta

ada tingkah menoreh luka

mohon maaf lahir serta bathin

selamat hari raya idul fitri 1436 H 2015 M

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M

Ramadhan sudah surut

hari yang fitri sudah terbit

maaf kumohonkan

supaya hati bersih dari dosa

minal aidin wal faizin

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M

Anak kodok makan ketupat

makan ketupat sembari melompat

kita ketemu tidak pernah lewat

melalui sms lalu no what what

minal aidin wal faidzin

mohon maaf lahir serta batin

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M

Silahkan anda bersantai

agar kami yang bikin vaksin

silahkan anda imunisasi

agar terbentengi dari serangan kuman

selamat hari raya idul fitri

mohon maafkan semua kekeliruan

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M

Beli es di warung bu rima.

taruh di piring santap berbarengan.

sms telah saya terima, teriring juga maksud yang sama.

minal aidzin wal faidzin

mohon maaf lahir batin. 

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M

Ketupat telah dipotong

opor telah dibikin

nastar telah dimeja

kacang telah digaremin

tidak afdhol jika tidak minal aidin wal faizin

taqobalallahu minna wa minkum

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M

Sebelum saat takbir berkumandang

sebelum saat ajal menjemput

sebelum saat jaringan over load

izinkan kami memohon maaf lahir serta bathin

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M

Bulan Ramadhan telah berlalu

Dan hari Kemenangan telah datang

Untuk itu mari kita bersihkan hati dan jiwa kita

Dari gelimang dosa

Mohon Maaf Lahir dan Bathin

UCAPAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 2016 M 1437 H

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M

Mata dapat salah tengok

kuping dapat salah dengar

mulut dapat salah bicara

hati dapat salah sangka

di hari yang fitri ini mohon maaf lahir serta bathin

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M

Berbuat khilaf yaitu karakter

menghendaki maaf yaitu kewajiban

serta kembalinya fitrah yaitu tujuan

mohon maaf lahir serta bathin

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M

Ramadhan sudah surut

hari yang fitri sudah terbit

maaf kumohonkan

supaya hati bersih dari dosa

minal aidin wal faizin

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M

Bila langkahku membekas lara

kataku merangkai dusta

lakuku menoreh luka

dari jeritan lubuk bathinku

dengan ketulusan hatiku

komohonkan maaf lahir bathinku

taqobalallahu minna wa minkum

minal aidin wal faizin

mohon maaf lahir serta bathin

selamat hari raya idul fitri

1 syawal 1436 h

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M

Andai tangan tidak kuasa menjabat

sekurang-kurangnya kata tetap bisa terungkap

setulus hati mengucapkan

selamat idul fitri, mohon maaf lahir & batin

ridho allah serta berkahnya

menyertai hambanya

yang saling ucapkan maaf

serta berikan maaf

selamat hari raya idul fitri 1436 h

maaf lahir bathin


Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1437 2016 M
izinkan saya bersajak

untuk lisan yang tidak terjaga

untuk janji yang terabaikan

untuk hati yang berprasangka

untuk sikap yang menyakitkan

di hari yang fitri ini, dengan tulus hati

saya mengucapkan mohon maaf lahir & bathin

semoga allah senantiasa membimbing kita berbarengan di jalannya

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1437 2016 M

Sepuluh jari kutangkupkan

maaf lahir bathin kupohonkan

taqobalallahu minna wa minkum

minal aidin wal faizin

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1437 2016 M

Semoga kesucian hati

bukan sekedar untuk idul fitri

selamat idul fitri 1436 h

mohon maaf atas kekeliruan serta kekhilafan kami sepanjang ini

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1437 2016 M

Ramadhan dapat berlalu

jiwa bersih membalut kalbu

dengan kerendahan hati

mohon diberi maaf yang suci

selamat idul fitri 1436 h

minal aidin wal faizin

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1437 2016 M

Searah dengan berlalunya ramadhan thn. ini

kemenangan dapat kita capai

didalam kerendahan hati ada ketinggian budi

didalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa

didalam peluang hidup ada keluasan ilmu

hidup ini indah bila semua dikarenakan allah swt

kami sekeluarga menghaturkan selamat hari raya idul fitri 1436 h

taqobalallahu minna wa minkum mohon maaf lahir serta bathin

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1437 2016 M

Tiada embun yang lebih bening tak hanya beningnya hati

tulusnya jiwa buka pintu maaf

minal aidin wal faizin mohon maaf lahir serta bathin

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1437 2016 M

mata dapat salah lihat

kuping dapat salah dengar

mulut dapat salah bicara

hati dapat salah sangka

di hari yang fitri ini

mohon maaf lahir serta bathin

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1437 2016 M

Bila saya tidak berikan maaf

bukan hanya dikarenakan saya tidak akan berikan maaf

namun engkau tidak mempunyai salah

maaf apa yang perlu kuberikan

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1437 2016 M

Bila saya berikan maaf

bukan hanya dikarenakan engkau menghendaki maaf

namun dikarenakan sepenuh maaf saya berikan

setulus hati, seikhlas niatku

walau tanpa kau minta

bila saya menghendaki maaf

bukan hanya dikarenakan hari ini lebaran

namun dikarenakan ridho allah swt

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1437 2016 M

Yang sudah membukakan pintu kejujuran hati nurani

untuk mengakui semua khilaf serta alpa

dengan seluruh kuatir serta sesal

saya memohon maaf.

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1437 2016 M

Sms ucapan lebaran yang kukirimkan

semoga bisa pererat persahabatan

selamat hari lebaran

semoga di terima seluruh amalan

semua salah mohon dimaafkan

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1437 2016 M

Besok yaitu harapan. saat ini yaitu kenyataan.

tempo hari yaitu kenangan, yang tidak luput dari khilaf serta kekeliruan..

saat tangan tidak dapat berjabat, kaki tidak bisa mengambil langkah.

cuma hati yang dapat berbisik, ”minal aidin walfaizin mohon maaf lahir batin

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1437 2016 M

Ramadhan membersihkan hati yang berjelaga

waktunya menggapai rahmat serta ampunan-nya.

untuk lisan serta sikap yang tidak terjaga

mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya.

selamat hari raya idul fitri 1 syawal 1436 h

minal aidin wal faidzin taqabalallahu minnaa wa minkum.

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1437 2016 M

Kita cuma dapat angkat jempol padanya yang senantiasa

bikin kita hoki saat mencari kartu as serta star one sepanjang hidup,

kita mesti flexi-bel untuk terima seluruh pemberiannya

serta melakukan matrix kehidupan ini

serta semoga amal kita tidak esia-esia

mohon maaf lahir serta bathin

bila hati ini kerapkali jengkel, buat jadi ia jernih sejernih xl,.

bila hati ini kerapkali iri, buat jadi ia cerah secerah mentari.

bila hati ini kerapkali dendam, buat jadi ia penuh kemesraan fren.

bila hati ini kerapkali dengki, buat jadi ia penuh simpati.

ahlan wa sahlan wa marhaban ya ramadhan.

bebaskan diri dari roaming dosa, capailah hoki, capailah jempol dari illahi.

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1437 2016 M

Beningkan hati dengan dzikir, cerahkan jiwa dengan cinta, lewati hari dengan senyum.

tentukan langkah dengan syukur, sucikan hati dengan permintaan maaf,

met hari raya idul fitri, taqobbalallahu minna wa min’kum.

minal aidzin wal faidzin, “mohon maaf lahir serta batin

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1437 2016 M

Tiada gading yg tidak retak

tiada tuyul yg tidak botak

tiada bisul yg tidak bengkak

tiada luka yg tk koyak

minal konidin wal bodrexsin

mhn maaf salah kirim

minal aidzin wal faidzin mohon maaf lahir serta bathin

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1437 2016 M

di kantor kita yaitu teman

walau terkadang ada persaingan

di rumah kita yaitu teman

walau terkadang ada perselisihan

di hari lebaran kita perkokoh pertemanan

dengan saling memaafkan

Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1437 2016 M

Hepatitis butuh diwaspadai

jagalah diri dengan vaksinasi

hari lebaran terasanya nyaman di hati

apabila kau katakan tidak lagi sakit hati


Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1437 2016 M
Burung nuri yang terbang tinggi

tidak setinggi salahku padamu

di hari fitri kuketuk pintu hati

hapuskanlah seluruh salahku padamu

UCAPAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 2015 M 1436 H


Andai kau rasa saya senang iri

andai kau rasa saya senang dengki

teman dekat maafkan saya yang khilaf ini

ingatkan saya apabila kalau menyakiti hati

semoga di hari fitri ini


bulan purnama alangkah indahnya

cocok dengan indahnya persahabatan kita

bln. ramadhan alangkah indahnya

cocok indahnya dengan saling memaafkan

supaya tak ada lagi duri di persahabatan kita


dosa-dosa kecilku padamu

bila ditumpuk mungkin saja besar

kebaikan-kebaikan kecilmu padaku

bila ditumpuk hutang budiku besar

teman dekat satu pintaku di hari raya

maafkan semua dosaku dan

janganlah berhenti lantas sahabatku

maafkan saya kerap menyingkirkan bolpoinmu

maafkan saya kerap lupa tempatkan kalkulatormu

maafkan apabila di kantor saya kerap merepotkan

seluruh itu tidak lain dikarenakan saya yakin kau sebagai teman


Kenapa mesti sedih

apabila teman dekat siap menghiburmu

kenapa mesti jadi sendiri

apabila saya yaitu sahabatmu

kenapa salahku mesti disimpan

apabila kau dapat memaafkan

persahabatan kita merasa demikian indah

apabila hari lebaran kita saling memaafkan


maafkan flashdisk membawa virus

sampai laptopmu hang terus-terusan

maafkan pekerjaanku melibatkanmu

sampai pekerjaanmu tidak kunjung terurus

maafkan atas semua kerepotanmu

semoga perusahaan kita maju terus

selamat hari raya idul fitri

mohon maaf lahir serta batin

UCAPAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 2015 M 1436 H


Selepas ramadhan semoga mutiara kesabaran

keimanan & mahabbah pada allah senantiasa terpatri didalam diri

seharmoni dengan gelombang kehidupan yang tidak senantiasa datar

mohon maaf lahir batin.


Andai tangan tidak kuasa menjabat

sekurang-kurangnya kata tetap bisa terungkap

setulus hati mengucapkan selamat idul fitri

mohon maaf lahir & batin

ridho allah serta barokahnya.


Dbeningnya hati saat mengharapkan barokah serta maghfirah allah

tergores prasangka dosa.

mohon maaf hingga kita menyongsong idul fitri dengan hati yang bersih.


Yang sigkat itu waktu

yang dekat itu mati

yang besar itu nafsu

yang berat itu amanah

yang sukar itu ikhlas

yang gampang itu berbuat dosa

tetapi yang indah itu bila kita akan & dapat saling memaafkan

selamat hari raya lebaran

minal aidzin wal faizin


1 tahun tidak terasa

ramadhan sudah kembali berkunjung ke kita

semoga yang dilewati serta dilakukan

jadikan kebaikan di bln. suci ini

marhaban yaa ramadhan

mohon maaf lahir serta bathin


11 bln banyak kata telah di ucapkan

serta dilontarkan tidak seluruh menyejukan

11 bln banyak prilaku yang telah dibuat

serta diciptakan tidak seluruh menyenangkan

11 bln banyak keluhan, kebencian, kebohongan

jadi sisi dari diri

mari kita memaafkan, mohon maaf lahir serta batin

saat hati jadi bersih

kebahagiaan ada tanpa beban

tanpa syarat. sesudah 1 bulan penuh menahan udara nafsu serta cobaan

lahirlah hati yang bersih serta suci. didalam ketulusan

mari kita sebarkan senyum, saling memaafkan

sebagai bukti syukur kita kepada-nya

selamat idul fitri 1 syawal 1436 h

mohon maaf lahir serta bathin.


Sepatu baru ada

celana baru ada

pakaian baru ada

kopiah baru juga ada

namun, yang belum kupunya yaitu maaf darimu

selamat idul fitri

mohon maaf lahir serta bathin


Pergilah keluh, ku tidak akan berteman dengamu

silakan kesah, kau bukan hanya takdirku

mujahadah yaitu temanku, dakwah yaitu nafasku,

serta allah yaitu kasihku.

maafkan semua kesalahan 


UCAPAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 2016 M 1437 H


Jika hati sebening air jangan biarkan ia keruh. Jika hati se­putih awan jangan biarkan ia mendung. Jika hati seindah bulan, hiasi ia dengan iman. Minal aidzin wal faizin mohon maaf lahir dan batin.Sebelum gema takbir berku­mandang. Sebelum orang-orang tidur, dan sebelum jaringan sibuk. Aku mau ngucapin Minal Aidzin Wal Faizin, Mohon Maaf Lahir and Batin.Jalani Ramadan dengan ikhlas hati. Perbanyak amal dan ibadah tuk dapati ridho Illahi. Sambut Idul fitri dengan suka hati. Cerminkan kemenangan dalam diri. Dengan memaafkan kesalahan sepenuh hati. Minal aidzin wal faizin mohon maaf lahir dan batin.Tuk lisan yang tak terjaga, hati yang berprasangka dan sikap yang melukai hati. Dari hati yang terdalam mengakui segala khilaf, mengharapkan dibukakan pintu maaf. Semoga Yang Maha Suci meridhoi kita menuju Fitri.Mohon maaf jika ada langkah yang menoreh luka, jika ada kata yang merangkai dusta jika ada tingkah yang membuat kecewa. Selamat Idul fitri. Minal Aidzin Wal Faidzin. Taqabalallahu minna wa minkum.Bahagia terasa bila segala khilaf dan salah dapat saling dimaafkan, sebagai syukur menyambut Idul Fitri, walau jemari tak kuasa menja­bat, kata dapat menjadi jembatan


Pergilah keluh, ku tak mau berte­man dengamu. Silahkan kesah, kau bukan takdirku. mujahadah adalah temanku, dakwah adalah nafasku, dan Allah adalah kasi­hku. Maafkan segala kesalahan

Andai jemari tak sempat berja­bat, andai raga tak dapat bertatap, seiring bedug yang menggema, seruan takbir yang berkuman­dang, kuhaturkan salam menyam­but hari raya idul fitri, jika ada kata serta khilafku membekas lara, mohon maaf lahir dan batin..

Bila ada langkah membekas lara Ada kata tak sengaja beraroma dusta. Ada tingkah menoreh luka. Mohon pintu maaf dapat dibuka. Met lebaran, mohon maaf lahir batin.

Jika tingkah hadirkan luka, lisan menggores dusta, hati mengukir prasangka, janji berbuah lalai. Mohon maaf agar bersih di hari nan Fitri. Selamat hari raya idul fitri, mohon maaf lahir dan batin.

Mata kadang salah melihat. Mulut kadang salah berucap. Hati kadang salah menduga. Maafkan segala kekhilafan. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat hari raya Idul Fitri 1436H. Maafin ya.

Tak selamanya mata meman­dang dengan ramah, hati menilai dengan jernih, dan mulut bi­cara dengan santun. Menjelang hari raya kuucapkan met hari raya idul fitri, mohon maaf lahir batin.


If there’s a day, there must be a night. If there’s a black, there must be a white. If there’s a mistakes, there must be forgiveness. Minal Aidin Wal Faidzin!One day before led, I wanna say: Forgive my sins, may our hearts purified from all mistakes. Happy ledul Fitri Minal Aidzin wal Faidzin.Allahuakbar… led al-fitri is approaching. Let’s embrace it with pure heart. From the bot­tom of my heart, I would like to ask an apology Minal Aidzin Wal Faidzin.Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M

Ass. Minal Aidzin Wal Faizin ya?maaf kalau banyak salah, ohya maaf smsnya baru sekarang, habis no kamu hilang terus, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita yang kemarin. AminContoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M

Assalamualaikum wr wb.

Konco-konco, sederek sedoyo, sanak kadang. Kulo “Arifin BITS’O5” nyuwun agunge pangapunten arupi wonten kelintuhan, kekirangan, kekhilapan, Sugeng Riyaden 1436 H.Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M

Satu bulan kita buasa tahan lapar haus dan nafsu. Dihari yang fitri n penuh ampunan ini, .mohon maaf ya sebesar2x. Minal Aidzin Wal Faizin, Mohon Maf lahir dan BatinContoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M

Anak kodok makan ketupat, makan ketupat sambil melompat, ngirin kartu dah gak sempat, pake sms-pun no what-what. Minal Aidzin Wal Faizian, maapin salahku juga maz

UCAPAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 2016 M 1437 H


Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M

Selamat Idul Fitri 1436 H, minal Aidzin wal Faizin, Mohon maaf lahir dan batin, mari kita wujudkan hati sebening vodka, sputih sabu, seharum ganjaContoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M

Taqabbalallahu Minna Wa Minkum, Taqabbal Yaa Karim, Semoga kita semua menjadi hamba yang selalu mendapat ridho dan ampunanNya, AmienContoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M

Taqabbalallahu Minna Wa Minkum, Syiamana wa Syiamakum, Minal Aidzin wal Faizin (tulisan arab), Maaf lair dan BatinContoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M

Assalamu’alaikum wr wb

Khudzil ’afwa wa’mur bil ’urfi wa a’ridh ’anil jaahiliin (QS. Al A’raaf [7]: 199). Minal Aidzin Wal Faizin. Met lebaran. Wass.Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M

Taqabbalallahu Minna Wa Minkum, Syiamana wa Syiamakum, Dzulfikar njaluk sepurane sing akeh masContoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M

Dalam kerendahan hati ada ketinggian budi, dalam kemiskinan harta ada kekayaan jiwa, dalam lautan khilaf ada samudera maaf, Met Hari raya idul fitri 2015, mohon maaf lahir dan batinContoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M

Sami2 . Selamat meraih kemenangan idul fitridan rangkaiannya bersmaa keluarga, mohon maaf lahir batin, semoga berkah, maghfirah dan ridha Allah senantiasa mengiringi langkah kita semua.Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1436 2015 M

Sebuah pohon dapat tumbuh dari benih kecil. Rasa benci dapat tumbuh dari kesalahan kecil, selamat idul fitri. Maapin segala kesalahan2 Iksa Nggih

UCAPAN SELAMAT HARI RAYA IDUL FITRI 2016 M 1437 H


Contoh Ucapan atau SMS Selamat Idul Fitri 1437 2016 M

Taaqabbalallahu ya kariim. Maafkan atas segala khilaf yang sudah atau belum terjadi, sengaja atau tidak. Seputih kapas, sebening embun, sejernih air, seperti bayi yang baru lahir. Jadikan hati kembali suci dan fitri


Contoh Ucapan atau SMS Selamat hari raya Idul Fitri 1437 2016 M 

Semua kekhilafan sudah aku maafkan baik yang disengaja maupun yang tidak n semoga teman2 juga mau memaafkan kekhilafanku, dengan hati yang gundah aku tunggu smsnya, karena aku takut maafku belum diterima.


Contoh Ucapan atau SMS Selamat hari raya  Idul Fitri 1437 2016 M 

Wa’alaikumsalam wr wb

Met Hari raya idul fitri 1436 H, mohon maaf lahir dan batin.. Maafin san juga yaContoh Ucapan atau SMS Selamat hari raya  Idul Fitri 1437 2016 M 
Daripada mudik macet. Liburan mepet. Naik pesawat gak dapat tiket. Harga meroket. Mana banyak copet. Mendingan sms tinggal pencet. Met Idul Fitri 1437 H, maaf lahir batin 

= Baca Juga =No comments

Theme images by mattjeacock. Powered by Blogger.